Sol­bak­ken: Det vil DBU for­try­de

BT - - SUPERLIGA -

rek­te fra DBU. Eft er et eft er­år, hvor midt­ba­nen langt fra fun­ge­re­de på det dan­ske lands­hold, kan det un­dre, at uni­o­nen og eli­te­chef Kim Hal­l­berg ik­ke sør­ge­de for at få en af Su­per­liga­ens mest ta­lent­ful­de midt­ba­ne­spil­le­re i fol­den.

Men så­dan skul­le det alt­så ik­ke væ­re.

Og det un­drer FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken en smu­le.

» Yous­sef har nok gjort det, han skul­le, og han har tænkt læn­ge over det. Jeg har bedt ham tæn­ke over det, og DBU har væ­ret klar over, at det var i hans tan­ker. Han be­stem­te sig for Ma­rok­ko, og det må man respek­te­re. Han er et fø­lel­ses­men­ne­ske, og han har gjort, hvad han fø­ler for. Men han har spil­let så man­ge U- land­skam­pe for Dan­mark, « si­ger Sol­bak­ken.

Ke­de­lig

» Det må du spør­ge dem om, « si­ger Sol­bak­ken med et grin, der si­ger ik­ke så lidt mel­lem linjer­ne.

» Det er ik­ke sik­kert, Yous­sef vil­le bli­ve A- lands­holds­spil­ler, men hvis han ta­ger to skridt til, er det lidt ke­de­ligt for Dan­mark. Men jeg si­ger ik­ke, han bli­ver det, « be­dy­rer Stå­le Sol­bak­ken.

Det er – iføl­ge DBU – be­vidst, at uni­o­nen ik­ke la­ver lob­by­ar­bej­de for at få spil­le­re med dob­belt stats­bor­ger­skab til at ryk­ke ud for Dan­mark.

Yous­sef Tou­touh, der har spil­let 14 U- land­skam­pe for Dan­mark, var i går eft er­mid­dag i kamp for FC Kø­ben­havn, da Su­per­liga­ens fø­rer­hold var i ak­tion i en træ­nings­tur­ne­ring i Du­bai.

Her sej­re­de Tou­touh og co. med 1- 0 over sven­ske AIK Sto­ck­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.