2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er 1- 3 i den før­ste kamp, er der kun én ting, der tæl­ler for Ori­en­te Pe­tro­lero fra Bo­li­via. De skal an­gri­be fra før­ste fl øjt i en jagt på mirak­let, og det bør alt an­det li­ge åb­ne op for en chan­ce­rig kamp. Co­lom­bi­an­ske San­ta Fe ud­stil­le­de i den før­ste kamp, at Ori­en­te Pe­tro­lero ik­ke er no­get stort hold de­fen­sivt. Den før­ste kamp i Bo­li­via hav­de mas­ser af chan­cer og he­le 23 af­slut­nin­ger mod mål, og med tan­ke på, at San­ta Fe oveni er me­get sto­re fa­vo­rit­ter i kam­pen, gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at man får så pæn en be­ta­ling på, at der mini­mum fal­der tre mål.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.