2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vero­na er sta­dig bund­hold, men spørgs­må­let er hvor læn­ge. De er nu ube­sej­re­de i fem kam­pe og var se­ne­st tæt på at vin­de over In­ter, og hol­det vir­ker kraft igt for­bed­ret - ik­ke mindst for­di man nu kan la­ve mål. Det er en min­dre bét, at Luca Mar­rone har ka­ran­tæ­ne, men el­lers er man i stær­ke­ste op­stil­ling, og skal ha­ve en fi n chan­ce mod La­zio. Vær­ter­ne har de­fen­si­ve pro­ble­mer med Dus­an Bas­ta, Ste­fan Radu, Milan Bi­se­vac and Ste­fan De Vrij uden­for, mens Marco Pa­ro­lo har ka­ran­tæ­ne. De får godt nok An­to­nio Can­dre­va til­ba­ge, men vær­di­en må væ­re på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.