1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rhe­in- Neck­ar Löwen har skuff et i årets Cham­pions Le­ague, men mest for­di man har spa­ret stjer­ner­ne i ude­kam­pe­ne. Hjem­me har man gjort næ­sten rent bord i den­ne sæ­son, og i det lys vir­ker be­ta­lin­gen fi n på hjem­me­sej­ren. Der har væ­ret fi nt med re­sti­tu­tion­s­tid si­den EM, så man bur­de kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling. Vard­ar Skopje er mar­kant bed­re hjem­me end ude, hvil­ket man blandt an­det vi­ste med ne­der­la­get til KIF, og da kam­pen har gan­ske stor be­ty dning for den vi­de­re færd i tur­ne­rin­gen, er det svært at gå eft er an­det end hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.