Ejen­doms­mæg­ler: Det er en høj pris

Gre­vin­de Ale­xan­dras hus er til salg hos ejen­doms­mæg­ler Kri­sti­an Lützau, der har valgt at sæt­te pri­sen på Ale­xan­dras Hus til 25 mil­li­o­ner kro­ner.

BT - - NYHEDER -

En pris, som Jes­per Ni­el­sen, der er ejen­doms­mæg­ler og in­de­ha­ver af Ejen­doms­mæg­ler­fir­ma­et Jes­per Ni­el­sen og kendt fra tv- pro­gram­met ‘ I hus til hal­sen’, tror er li­ge i over­kan­ten ef­ter­som Jo­a­chim gav 7,25 mio for vil­la­en i 2005. » Mar­ke­det er ik­ke ble­vet tredoblet, si­den Prins Jo­a­chim køb­te hu­set i marts 2005.

Den­gang var den gen­nem- snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris 20.000 kro­ner i po­st­num­mer 2100 Øster­bro- kvar­te­ret. I dag lig­ger kva­drat­me­ter­pri­sen på 43.000 kro­ner. Ken­di­s­ef­fekt Hvis hu­set så er ble­vet renove­ret for 3- 4 mio kro­ner, så vil­le jeg nok ha­ve sat pri­sen til 20 mil­li­o­ner kro­ner rent, « si­ger han.

Men han af­vi­ser hel­ler ik­ke, at det kan bli­ve solgt for me­re.

» Mar­ke­det er jo slet ik­ke tos­set i øje­blik­ket, det kø­rer rig­tig godt. Og så er der jo og­så no­get ken­di­s­ef­fekt over hu­set. Sam­ti­dig lig­ger det og­så i am­bas­sa­de­kvar­te­ret, hvor der i for­vej­en lig­ger nog­le sto­re, smuk­ke ejen­dom­me, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.