Får bø­de for sel­fi e med soven­de po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER -

Den fran­ske dan­ser Bra­him Zai­bat, som tid­li­ge­re var kæ­re­ste med Ma­don­na, er ble­vet idømt en bø­de på én eu­ro ( 7,50 kro­ner) ved en dom­stol i Pa­ris. Zai­bat har få­et bø­den for at sni­ge sig hen til den soven­de høj­re­fl øjspo­li­ti­ker Je­an- Ma­rie Le Pen om bord på et fl y og ta­ge en sel­fi e.

Zai­bat har få­et be­sked på at fj er­ne bil­le­det, som er twe­e­tet over 12.000 gan­ge på Twit­ter den 12. de­cem­ber før et fransk re­gio­nalvalg.

Dom­me­ren sag­de, at fo­to­et hver­ken var ’ ned­vær­di­gen­de el­ler ond­skabs­fuldt’, men idøm­te Zai­bat en sym­bolsk bø­de. Dan­se­ren skal og­så be­ta­le sagsom­kost­nin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.