Syg dreng blev su­per­helt for en dag

BT - - NYHEDER -

En al­vor­ligt syg au­stralsk dreng fi k i går sit øn­ske om at væ­re su­per­helt op­fyldt, da po­li­ti­et gen­nem­før­te en stør­re me­di­e­be­gi­ven­hed ved Ope­ra­hu­set i Syd­ney.

Med støt­te via Twit­ter fra Hol­lywood­stjer­nen Robert Dow­ney Jr, som spil­ler su­per­hel­ten ’ Iron­man,’ fi k den niåri­ge Do­me­nic Pa­ce, der er ramt af den liv­stru­en­de syg­dom cystisk fi bro­se, lov til at væ­re ’ Iron Boy’.

Han be­kæm­pe­de kri­mi­nel­le iført en ’ Iron Boy’- dragt og blev i he­li­kop­ter fl øjet frem til po­li­ti­et for at hjæl­pe dem med at be­fri en kvin­de på en be­sat ø.

Do­me­nic Pa­ce blev sej­let ud til øen i en gum­mi­båd og kom blandt an­det i kamp med en ro­bot ved Ope­ra­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.