Vil­le sky­de sin fri­sør

BT - - NYHEDER -

En 29- årig kvin­de i Ca­li­for­ni­en var til­sy­ne­la­den­de ik­ke helt til­freds med sin nye fri­su­re. I hvert fald rap­por­te­rer fl ere me­di­er, at kvin­den eft er at væ­re ble­vet klip­pet vend­te til­ba­ge til sin fri­sør i San Die­go med en pi­stol, Pla­nen var an­gi­ve­ligt at sky­de hen­de.

Po­li­ti­et si­ger, at den util­fred­se kun­de trak sit sky­de­vå­ben tre gan­ge, men at pi­sto­len nø­je­des med at ’ klik­ke’ hver gang – no­get, der vi­ste sig at væ­re hen­des held. Det red­de­de hen­de fra en po­ten­ti­el sig­tel­se for drab.

» Pi­sto­len var ladt, men den vir­ke­de ik­ke, « si­ger po­li­tiets tals­mand, Ray Bat­tri­ck.

Fri­sø­ren og en an­den kun­de holdt kvin­den fast, indtil po­li­ti­et an­kom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.