Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lizet­te Ris­gaard Jeg er me­get imod po­li­ti­ke­re, som ska­ber et dem og os. Udsag­net om, at det er fl ygt­nin­ge el­ler vel­færd, sy­nes jeg er gift for in­te­gra­tio­nen, for­di man ska­ber po­la­ri­se­ring i sam­fun­det, hvor hr. og fru Jensen sid­der der­u­de og si­ger: Ja­men så skal Muham­med ud.

LO- for­mand, til po­li­ti­ken. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.