Ab­ba- bør­ne­børn

BT - - NYHEDER -

Det dansk- sven­ske band Bra­ce­let be­står af brød­re­ne Fe­lix Grön­vall, 23, og Char­lie Grön­vall, 25, der bor i Sto­ck­holm, samt den dan­ske Re­bec­ca Krog­mann, 25, der er bas­sist. De stil­ler op i Me­lo­di Grand Prix med san­gen ’ Bre­a­kaway’. Fe­lix og Char­lie kom­mer fra en rig­tig Me­lo­di Grand Prix- fa­mi­lie. De­res far­far er Ben­ny An­der­s­son, der var med­lem af hit­grup­pen Ab­ba, der vandt det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i 1974 med ’ Wa­ter­loo’, mens de­res for­æl­dre, Nan­ne og Pe­ter, og­så har del­ta­get fle­re gan­ge – Nan­ne he­le ti gan­ge. Brød­re­ne har tid­li­ge­re del­ta­get i det sven­ske Me­lo­di Grand Prix i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.