Var klas­sens tyk­ke dreng og mob­beof­fer

BT - - NYHEDER -

Indtil mu­si­calsku­e­spil­le­ren Martin Skri­ver kom på ef­ter­sko­le og tab­te sig 16 ki­lo, var han ’ klas­sens tyk­ke dreng’ og et nemt mob­beof­fer. » Jeg blev kaldt ’ fe­de’ og blev holdt uden­for. Mi­ne klas­se­kam­me­ra­ter tur­de kun ta­le til mig, når de se­je ik­ke kig­ge­de. Jeg hav­de det egent­lig godt – ba­re ik­ke med at gå i sko­le, og det er me­get dén hi­sto­rie, der bli­ver for­talt, når vi er ude at spil­le og snak­ke med de her børn, « si­ger Martin Skri­ver, der støt­ter Ju­le­mær­ke­fon­den.

Hans for­æl­dre ar­bej­de­de me­get, og han var me­get ale­ne. Sinds­syg over­gang Der­for brug­te han en stor del af sin barn­dom på at trø­ste­spi­se hos bedste­for­æl­dre­ne, indtil han ve­je­de me­get me­re end si­ne klas­se­kam­me­ra­ter.

» Men da jeg kom på ef­ter­sko­le, æn­dre­de mit liv sig. Jeg kun­ne ik­ke be­sø­ge mi­ne bedste­for­æl­dre hver dag, så jeg tab­te mig. Jeg be­gynd­te at spil­le mu­sik og blev be­vidst om mig selv på en an­den må­de. Fik end­da en kæ­re­ste og kun­ne slet ik­ke for­stå det. Den over­gang var ret sinds­syg, « si­ger Martin Skri­ver, der der­for har valgt at støt­te Ju­le­mær­ke­fon­den, der hjæl­per over­væg­ti­ge børn til en sun­de­re hver­dag og en bed­re til­væ­rel­se. Da jeg kom på ef­ter­sko­le, æn­dre­de mit liv sig. Jeg be­gynd­te at spil­le mu­sik og blev be­vidst om mig selv på en an­den må­de. Fik end­da en kæ­re­ste og kun­ne slet ik­ke for­stå det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.