FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Hvor­når skal du ud­le­ve­re dit cpr- num­mer? Du skal gi­ve dit cpr­num­mer, hvis du skal lå­ne pen­ge, be­gyn­de nyt job, ha­ve et rej­se­kort el­ler et syn­s­tjek hos en op­ti­ker, spil­le on­li­ne­ka­si­no el­ler til­mel­de dig DR Li­cens. Du skal ik­ke gi­ve dit cpr- num­mer, hvis du skal ha­ve et pend­ler­kort, kø­be ta­le­tids­kort, ha­ve pen­ge til­ba­ge fra en virk­som­hed, bli­ver rin­get op af en te­le­fon­sæl­ger, el­ler hvis du i det he­le ta­get kø­ber et pro­dukt kon­tant på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.