Brystskan­da­len

BT - - NYHEDER -

Su­per Bowl 2004 Det fik ame­ri­ka­ne­re op af sto­len, da Ja­net Ja­ck­son un­der sin op­træ­den med Justin Tim­ber­la­ke ved Su­per Bowl i 2004 blot­te­de sit ene bryst i det stort an­lag­te show i halv­le­gen. Un­der san­gen ’ Ro­ck your bo­dy’ sang Tim­ber­la­ke ’ Jeg vil klæ­de dig af, in­den den­ne sang er slut’, før han tog fat i Jak­sons læ­der­kor­set og rev til, hvor­ved bry­stet blev blot­tet for en mil­li­ard tv- se­e­re, der så med. Selv­om pro­du­cer­ne fra tv- sta­tio­nen CBS hur­tigt klip­pe­de væk, var ska­den sket, og det væl­te­de ind med kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.