Gav fin­ge­ren til USA

BT - - NYHEDER -

Su­per Bowl 2012 Det vak­te fu­r­o­re, da den en­gel­ske rap­per M. I. A. op­t­rå­d­te sam­men med Ma­don­na til Su­per Bowl i 2012. Un­der det stort an­lag­te show i pau­sen skul­le M. I. A. syn­ge med på Ma­don­nas sang ’ Gi­ve Me All Your Lu­vin’. Det gik og­så fint, li­ge indtil den kon­tro­ver­si­el­le rap­per gav fin­ge­ren til ka­me­ra­et. M. I. A., der har sri­lankan­ske rød­der, har tid­li­ge­re for­ar­get. Blandt an­det har hun på et tids­punkt er­klæ­ret sin støt­te til op­rørs­grup­pen ’ De Ta­mil­ske Ti­gre’, der i 2006 kom på EU’s ter­r­or­li­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.