BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Show­bizz- Fa­mi­li­er’

Repor­ta­ge­se­rie

I Hol­lywood har de be­røm­te fa­mi­li­er Bar­ry­mo­re, Hud­son og Doug­las. Her­hjem­me har vi om ik­ke Hol­lywood­fa­mi­li­er, så dog po­li­ti­ker- fa­mi­li­er som El­le­mann- Jensen- og Helweg­kla­nen, mens show­bizz- fa­mi­li­er som Win­ding, Lar­sen, Heick, Le­h­feldt, Ege­lind, Kaas og Da­hl har le­ve­ret sku­e­spil­le­re, san­ge­re og mu­si­ke­re til den dan­ske sce­ne. Og når nu li­vet på den skrå sce­ne er skrøbeligt, skal det bli­ve sjovt at hø­re, hvor­for bør­ne­ne går i de­res for­æl­dres fod­spor.

TV2 CHAR­LIE, ONS­DAG 21.45 Jeg er ble­vet ret vild med Lei­ce­ster og skal selv­føl­ge­lig se, om de kan be­sej­re end­nu et top­hold. Det er kam­pen, der kan sen­de dem end­nu læn­ge­re væk fra en kon­kur­rent til det en­gel­ske mester­skab. Ps. Se­ne­re på da­gen ful­den­der jeg Su­per­søn­dag med Man. Ci­ty- Tot­ten­ham TV3 SPORT 2 SØN­DAG 13.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.