Stum­fi lm­stjer­ner

BT - - TV-GUIDE -

TV- SE­RIE Godt 1,6 mil­li­on dan­ske se­e­re har så­le­des set hvert af de nye af­snit om fru An­der­sens hyg­ge­li­ge ba­de­ho­tel blot ti ki­lo­me­ter fra Ska­gen.

I for­ri­ge af­snit duk­ke­de sel­ve­ste stats­mi­ni­ster Stau­ning ( Sø­ren Pil­mark) op. Og i sæ­so­nens sid­ste af­snit, der sen­des man­dag klok­ken 20.00, mel­der end­nu en be­rømt­hed sig i de hyg­ge­li­ge stu­er.

Den sel­v­op­ta­ge­de og ko­le­ri­ske fi lmin­struk­tør Ger­hard Flü­gel­horn ( Thu­re Lindhardt) har nem­lig be­slut­tet sig for at op­ta­ge sce­ner fra sit Det er fuld­stæn­dig over­væl­den­de, og det er en kæm­pe ca­deau til he­le hol­det bag ’ Ba­de­ho­tel­let’ nye mester­værk ’ Fod­spor i ha­vet’ ved fru An­der­sens ba­de­ho­tel, der så­le­des åb­ner uden for sæ­so­nen.

Snart spil­ler sø­stre­ne fru Fjeld­sø ( Bir­t­he Ne­u­mann) og frø­ken Vet­ter­strøm ( Sonja Op­pen­ha­gen) samt Edward Wey­se ( Jens Ja­cob Ty­ch­sen) og­så med i fi lmen. Og så­le­des er der igen håb for Wey­se, der el­lers tro­e­de, at hans liv som sku­e­spil­ler var for­bi.

Nyskil­te Aman­da har få­et job som Flü­gel­horns as­si­stent. Og fru An­der­sen har lagt sig syg ov­re hos Fies far, der pas­ser og ple­jer hen­de.

» Det er fuld­stæn­dig over­væl­den­de, og det er en kæm­pe ca­deau til he­le hol­det bag ’ Ba­de­ho­tel­let’, « si­ger fi ktions­chef Ka­tri­ne Vogel­sang om se­ri­ens sto­re suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.