Bed­rag

BT - - TV-GUIDE -

I det tred­jesid­ste af­snit af kri­mi­se­ri­en ’ Bed­rag’ for­sø­ger bag­mand­spo­li­ti­et at få fi ngre i Ener­gre­ens top­boss San­der ( Ni­ko­laj Lie Kaas). Men me­get ty­der på, at det bli­ver ad­vo­ka­ten Clau­dia ( Na­ta­lie Ma­du­eño), der må ta­ge skral­det.

Kæ­re­sten Jens Kri­sti­an for­sø­ger des­pe­rat at be­skyt­te hen­de, mens han og Clau­dia ryd­der op i Ener­gre­ens regn­ska­ber. Clau­dia op­sø­ger San­der for at få ham til at ta­ge kon­se­kven­sen af de sto­re un­der­skud, men San­der vil ik­ke vi­ge fra sin plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.