Top- fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Lør­dag eft er­mid­dag ta­ger den nord­li­ge en­gel­ske klub Sun­der­land imod stor­klub­ben Man­che­ster Uni­ted. Sun­der­land kæm­per en hård kamp for ik­ke at skul­le spil­le i The Cham­pions­hip i næ­ste sæ­son. Der­i­mod prø­ver Way­ne Roo­ney og re­sten af Uni­ted- hol­det at fast­hol­de spæn­din­gen i kam­pen om top fi re og Cham­pions Le­ague- plad­ser­ne. I de se­ne­ste tre kam­pe har Man­che­ster Uni­ted ta­get syv ud af de i alt ni po­int, så Sun­der­land vil nok væ­re me­re end til­freds med uaf­gjort i lør­da­gens kamp. Det er fod­bold i ab­so­lut topklas­se.

6’ EREN LØR­DAG 13.00 ’ PRE­MI­ER LE­AGUE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.