Rundt om Hel­le Thor­ning

BT - - TV-GUIDE -

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt er ho­ved­per­so­nen i den­ne ud­ga­ve af Tal­ks­howet Mey­er­heim.

Mi­cha­el Mey­er­heim har in­vi­te­ret tre men­ne­sker, der ken­der den dan­ske top- po­li­ti­ker pri­vat el­ler fra hen­des tid som po­li­ti­ker. Hør hvil­ket sær­ligt for­hold Hel­le Thor­ning- Sch­midt og an­fø­rer for fod­bold­lands­hol­det Da­ni­el Ag­ger har til hin­an­den. Og kom bag den po­li­ti­ske og pri­va­te fa­ca­de på da­gens ho­ved­per­son sam­men med po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell og hen­des go­de ve­nin­de Tri­ne Gre­go­ri­us.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.