Fod­bold

BT - - TV -

Der er top­brag i den ita­li­en­ske Se­rie A, når de for­sva­ren­de me­stre Ju­ven­tus ta­ger imod Na­po­li. Beg­ge mand­ska­ber har vist for­nem form den se­ne­ste tid, så det teg­ner til en tæt og in­tens dyst. Se­ne­st de to top­klub­ber mød­tes, vandt Na­po­li 2- 1, men hjem­me er "Den gam­le da­me" fa­vo­rit til at hen­te revanche mod sy­di­ta­li­e­ner­ne. 6' eren: 20.40

Ha Har­lem, 1987. Cla­re­e­ce "Pre­cious" " Jo­nesJ er te­e­na­ger, men er al­le­re­de gravid med sit an­det barn, hvis far er hen­des egen bi­o­lo­gi­ske far. Cla­re­e­ce kan hver­ken læ­se el­ler skri­ve, og hen­des frem­tids­ud­sig­ter ser ik­ke go­de ud. Si­tu­a­tio­nen ta­ger dog en uven­tet drej­ning, da hun op­ta­ges på en al­ter­na­tiv sko­le. Med lidt hjælp får den un­ge pi­ge mu­lig­he­den for bry­de med sin arv og star­te for­fra. TV3 Puls: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.