Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Nan­na bli­ver pres­set oven­fra af ju­stits­mi­ni­ste­ren til at af­slut­te sa­gen mod Ener­gre­en – og hun pres­ser Mads og Alf, der ihær­digt for­sø­ger at be­vi­se San­ders skyld. Men Jens Kri­sti­ans in­for­ma­tio­ner in­kri­mi­ne­rer Clau­dia me­re end San­der. Jens Kri­sti­an for­sø­ger des­pe­rat at be­skyt­te hen­de, mens han og Clau­dia ryd­der op i Ener­gre­ens regn­ska­ber. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.