Hånd­bold

BT - - TV -

I Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let skal KIF Kol­ding Kø­ben­havn til Un­garn, hvor Pi­ck Sze­ged ven­ter. Dan­sker­ne har skuff et, og de lig­ger sidst i grup­pen, og hvis am­bi­tio­nen om en plads i slut­spil­let skal ind­fri­es, så skal der hen­tes nog­le sej­re. Det bli­ver dog svært mod Pi­ck Sze­ged, der vandt det om­vend­te op­gør med fem over­sky­den­de mål. DR1: 16.55 Eft er at Pat gik amok på den mand, som hans ko­ne var ham ut­ro med, har han væ­ret ind­lagt på psy­ki­a­trisk ho­spi­tal. Nu er han kom­met ud og bor hos sin fa­mi­lie, mens han hå­ber på at bli­ve gen­for­e­net med sin eks­ko­ne. Det vir­ker dog som en uop­nå­e­lig drøm, indtil han mø­der den un­ge kvin­de Tiff any, der har li­ge så man­ge pro­ble­mer som ham. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.