Ham­mer­slag

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Årets før­ste ud­ga­ve af "Ham­mer­slag" fo­re­går i by­en Bal­le­rum ved Thi­sted. Her skal pri­sen på et strå­tækt hus fra 1923 gæt­tes. Der­ef­ter ta­ger vi tu­ren lidt syd­på til Bed­sted til en liebha­ve­re­jen­dom midt i Na­tio­nal­park Thy. Aft enen slut­ter af i Hurup, hvor mæg­ler­ne skal gæt­te pri­sen på et ar­ki­tekt­teg­net hus med run­de for­mer fra 2000. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.