Kej­ser­snit - li­ve

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

For før­ste gang no­gen­sin­de sen­des et kej­ser­snit li­ve på dansk tv. Pe­ter Qvo­trup Geisling og Lil­li­an Gjerulf Kretz er klar til at føl­ge he­le pro­ces­sen, fra mo­de­ren får må­lt hjer­te­ryt­men, til bar­net bli­ver født. Der er eks­per­ter med på si­de­linj­en, der kan for­tæl­le me­re om føds­ler og kej­ser­snit, og se­er­ne kan stil­le spørgs­mål un­der­vejs. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.