DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­den ne­der­la­get i Sas­suo­lo i slut­nin­gen af ok­to­ber har Ju­ven­tus fe­jet al mod­stand af vej­en og vun­det 14 kam­pe i træk.

In­ter har pt. re­kor­den i Se­rie A med en sej­rs­sti­me på he­le 17 kam­pe til­ba­ge fra sæ­so­nen 2006- 2007, og den­ne re­kord er Ju­ven­tus nu tæt på at over­gå.

Det kom­mer dog ik­ke til at ske, spår Dan­ske Spil, som al­le­re­de tror det før­ste po­int­tab kom­mer i mor­gen, når Na­po­li kom­mer til Tor­i­no til et va­ske­æg­te top­brag.

Så­le­des får man blot odds 1,67 på, at Ju­ven­tus må gå fra ba­nen uden sejr.

» Ju­ven­tus mø­der et Na­po­li­mand­skab, der li­ge­le­des er i fan­ta­stisk form. Spe­ci­elt an­gre­bet med Gon­za­lo Hi­gu­ain i front har vir­ke­lig fun­det må­l­for­men, så vi for­ven­ter, at Na­po­li får mini­mum ét po­int med fra be­sø­get i Tor­i­no, « for­tæl­ler Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.