1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­hol­det har Bur­ton har ik­ke mi­stet mo­men­tum på grund af ma­na­ger Jim­my Floyd Has­sel­baink smut­te­de, og spe­ci­elt hjem­me har man le­ve­ret fl ot. Bur­ton er i stær­ke­ste op­stil­ling, og skal der­for ha­ve en god chan­ce for sejr i dag. Che­ster­fi eld er dår­ligt kø­ren­de med nu tre ne­der­lag i træk, og er hårdt ramt af ska­der til for­sva­rer­ne Ian Evatt, Char­lie Rang­lan og Da­ni­el Rang­lan, mens top­sco­rer Sylvain Ebanks- Bla­ke ud­gik ska­det i den se­ne­ste kamp og der­for er me­get tvivl­s­om. Gæ­ster­ne har der­u­d­over tabt fem af de se­ne­ste seks kam­pe på ude­ba­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.