2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har væ­ret gan­ske man­ge mål i Car­pis kam­pe på det se­ne­ste, og det­te kun­ne godt lig­ne end­nu en af slagsen. Hjem­me ple­jer man som re­gel at spil­le frisk til, og skal her op imod et Ro­ma- hold, der så småt er ved at fi nde sig selv un­der Luci­a­no Spal­let­ti. Det­te er en kamp, som Ro­ma skal gå eft er at vin­de, hvis de nå den tred­je­plads, der gi­ver Cham­pions Le­ague. Man er for­ment­lig sta­dig uden Da­ni­e­le De Ros­si, hvil­ket skal væ­re en de­fen­siv svæk­kel­se, og hol­dets de­fen­siv så da hel­ler ik­ke for god ud mod Samp­do­ria. Det lig­ner mål i aft en i Car­pi.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.