2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man må ba­re er­ken­de, at i år er der Leipzig og så al­le de an­dre. I før­ste kamp eft er fe­ri­en var man helt over­leg­ne imod et af ræk­kens el­lers bed­re hold fra Brauns­chweig, hvil­ket brin­ger dem op på 10 sej­re i de se­ne­ste 11 kam­pe. De kom­mer til Ham­burg i stær­ke­ste op­stil­ling, og mø­der et St. Pauli- hold, der har vig­ti­ge Sebastian Mey­er ude med en ska­de og som ik­ke er li­ge så stær­ke hjem­me på Mil­ler­n­tor som nor­malt. De to se­ne­ste hjem­me­kam­pe er beg­ge tabt, og som Leipzig spil­ler for ti­den, er det svært at se, at det ik­ke bli­ver al­le go­de gan­ge tre.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.