Frank Hvam kan tje­ne mil­li­o­ner på hus­salg

BT - - NYHEDER -

Ko­mi­ker og sku­e­spil­ler Frank Hvam sæl­ger sin luksus­vil­la i Lyng­by, og par­ret kan me­get vel se frem til en stor fortje­ne­ste. Frank Hvam og ko­nen Anja Lou­i­se Far­sig Hvam har bo­et i hu­set si­den 2011.

Par­ret for­lan­ger nem­lig 10 mil­li­o­ner kro­ner for ejen­dom­men, hvil­ket er 3,1 mil­li­o­ner me­re, end de selv gav, den­gang de køb­te det.

Det er Ny­bo­lig, som er ble­vet be­tro­et op­ga­ven med at sæl­ge den 262 kva­drat­me­ter sto­re bo­lig, der lig­ger på en 2.378 kva­drat­me­ter grund.

Hu­set be­skri­ves som en ’ Flot og char­me­ren­de vil­la fra 1936, der har unik­ke uden­dør­s­a­re­a­ler og en fan­ta­stisk be­lig­gen­hed med ud­sigt til Lyng­by Sø.’

De kan der­med se frem til en klæk­ke­lig ge­vinst, hvis det skul­le la­de sig gø­re at fin­de en kø­ber, som vil be­ta­le fuld pris for hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.