To dræbt af skud på ame­ri­kansk hig­hs­chool

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE To 15- åri­ge kvin­de­li­ge stu­de­ren­de blev i går mor­ges dræbt af skud på sko­len In­de­pen­den­ce High School i Glen­da­le i den ame­ri­kan­ske stat Arizo­na. Det skri­ver nyheds­ka­na­len CNN. Der blev fun­det et vå­ben ved si­den af dem ( pi­ger­ne, red.), for­tæl­ler Tra­cey Bre­e­den, fra po­li­ti­et i Glen­da­le.

» Vi tror ik­ke, der er no­gen mistænk­te på fri fod. Si­tu­a­tio­nen er un­der kon­trol, og in­gen ele­ver er i fa­re, « si­ger han.

Beg­ge pi­ger­ne - der gik i 10. klas­se - blev fun­det for­an sko­lens ca­fe­te­ria, som lig­ger ved ho­ved­byg­nin­gen.

Po­li­ti­et har ik­ke end­nu op­lyst te­e­na­ger­nes iden­ti­tet, el­ler om de har an­holdt no­gen for den tragi­ske hæn­del­se.

Sky­de­ri­et fandt sted lidt in­den klok­ken ot­te om mor­ge­nen lo­kal tid, for­tæl­ler po­li­ti­et.

» Det var en en­kelt­stå­en­de epi­so­de. Sko­len og om­rå­det er igen sik­kert, « skri­ver Glen­da­les po­li­ti på Twit­ter.

In­de­pen­den­ce High School åb­ne­de i 1977, og der er over 2000 ele­ver på sko­len.

Glen­da­le er en for­stad til Pho­e­nix med cir­ka 230.000 ind­byg­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.