Kul­tur Me­lo­di­en der blev

BT - - KULTUR -

David Jay: ’ Rays of Sun­light’ Vero­ni­cas Il­lu­sion: ’ The Wrong Kind’ Li­ge­som vi nok al­drig får be­sva­ret, hvor man­ge kø­er der år­ligt ram­mes af gol­fb ol­de, kom­mer der næp­pe hel­ler et svar på, hvad der har få­et jury­en til at væl­ge den­ne. Kun­ne ha­ve sin be­ret­ti­gel­se på so­da­vands­disko­te­ker el­ler i et pop­pet EDM- telt på en festi­val. Vero­ni­ca går til den vo­kalt uden at mi­ste pu­sten, men me­lo­di­en har hver­ken glimt i øjet el­ler dyb­den og mør­ket, der gav Loréens ’ Eup­ho­ria’ en smu­le ek­stra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.