Væk

BT - - KULTUR -

Ligh­t­hou­se X: ’ Sol­di­ers of Love’ Al sym­pa­ti for de go­de in­ten­tio­ner – an­ti­mob­ning – bag trio­en Ligh­t­hou­se X. Se dig om­kring: For hver gang no­gen gør en for­skel, er der 1.000 på net­tet, der svi­ner og bry­der ned. ’ Sol­di­ers of Love’ er spun­det over en for­mel, der oft e gør sig godt i Me­lo­di Grand Prix. Klas­sisk up­tem­po boy­band- om­kvæd, fl ot kor­ar­bej­de, men og­så for ano­nymt og net­op så for­mu­la­risk, at det ly­der som alt mu­ligt an­det. Jes­si­ca: ’ Bre­ak it Good’ Her er lidt af den var­me og kant, der mang­ler i David Jays funk. Hos Jes­si­ca læg­ges bun­den af et reg­ga­e­be­at, men mod­sat den ef­ter­hån­den ud­van­de­de dan­ce­hall- bøl­ge er der li­ge så me­get kølig di­gi­tal di­sco og sven­sker­lyd som ganja i luft en. Der er no­get sej­rs­stemt og mas­sivt over ’ Bre­ak it Good’, der til­ta­ler mig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.