El- Opel med ek­stra ræk­ke­vid­de

BT - - BILER -

Opel har vist de før­ste bil­le­der af mær­kets nye el­bil. Den får nav­net Am­pe­ra- e, som er en hil­sen til de­res gam­le hy­brid­mo­del, der hed Am­pe­ra. Den nye mo­del kø­rer dog ude­luk­ken­de på strøm. Am­pe­ra- e er iden­tisk med den nye Chevro­let Bolt, som kan kø­re 322 km på en op­lad­ning. Det er læn­ge­re end den di­rek­te kon­kur­rent Nis­san Le­af, og Opel lover sam­ti­dig, at Am­pe­ra- e får en kon­kur­ren­ce­dyg­tig pris. Mo­to­ren får 200 hk og 360 Nm. Det er nok til at sen­de mo­del­len af sted fra 0 til 100 km/ t på om­kring syv se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.