Ra­cer­pi­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 13. FE­BRU­AR 2016 Og af­ta­len med Lo­tus er et stort skridt nær­me­re mit mål, « ud­tal­te hun, da af­ta­len med Lo­tus faldt på plads.

Her fik Car­men Jor­da til­trængt op­bak­ning fra For­mel 1- bos­sen over dem al­le, Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, som ro­ste spa­ni­e­rens ta­lent.

» Hun er rig­tig dyg­tig. Vi op­for­dre­de Lo­tus til at se hen­de an, og hun har le­ve­ret et godt job for dem, « sag­de Ber­nie Ec­c­le­sto­ne og me­re end af­slø­re­de, at han hav­de en fin­ger med i spil­let i Car­men Jor­das job i hans egen ra­cer­klas­se.

En af Ber­nie Ec­c­le­sto­nes al­li­e­re­de er nem­lig en fyr ved navn Ale­xan­dre Mo­li­na. Og er du For­mel 1- fan, har du uden tvivl set ham fle­re gan­ge. Han er nem­lig man­den, der sty­rer præ­mie­ce­re­mo­ni­en ef­ter For­mel 1- lø­be­ne. Og så er Ale­xan­dre Mo­li­na sam­ti­dig en del af Car­men Jor­das ma­na­ge­ment – og som hen­de bo­sat i Va­len­cia.

Og det er net­op Mo­li­nas og Ec­c­le- sto­nes ak­tie i Car­men Jor­das en­tre i For­mel 1, som kri­ti­ker­ne me­ner, be­vi­ser, at det ude­luk­ken­de er po­li­tik og PR, der er år­sag til spa­ni­e­rens For­mel 1- kar­ri­e­re.

Mens Lo­tus den­gang be­hø­ve­de om­ta­le og kon­tan­ter i kam­pen for tea­mets ek­si­stens, så har Car­men Jor­das nye ar­bejds­gi­ver, Re­nault, ik­ke sam­me be­hov.

Al­li­ge­vel fort­sæt­ter hun som ud­vik­lings­kø­rer hos Ke­vin Magnus­sens team for re­sten af 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.