3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lad det væ­re sagt med det sam­me - Newcast­le har væ­ret dår­li­ge i de se­ne­ste ude­kam­pe, og det er selv­føl­ge­lig be­kym­ren­de. Når det så er sagt, så bør de ik­ke væ­re så un­der­tip­pe­de her. De le­ve­re­de en glim­ren­de ind­sats se­ne­st mod WBA og be­gyn­der at få fl ere og fl ere spil­le­re klar eft er ska­de, og selv om Chel­sea end­nu ik­ke har tabt un­der Guus Hid­dink, har de mod­sat ik­ke vun­det én ene­ste af de fi re hjem­me­kam­pe un­der hol­læn­de­ren. Der­til kom­mer, at de al­le­re­de tirs­dag mø­der PSG i hvad der er sæ­so­nens vig­tig­ste kamp. Fin vær­di i X2.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.