2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­gør mel­lem to kri­se­ram­te klub­ber, hvor Va­len­cia er ble­vet for sto­re fa­vo­rit­ter. Vær­ter­ne er uden sejr i nu 12 kam­pe i træk, og måt­te og­så bru­ge kræft er på po­kal­bold i midt­u­gen mod Bar­ce­lo­na. He­le tre mand er i ka­ran­tæ­ne i form af Sh­kodran Musta­fi , Jo­se Gaya og An­dre Go­mes, mens top­sco­rer Pa­co Alca­cer er tvivl­s­om. Es­pa­ny­ol var for­fær­de­li­ge i den se­ne­ste hjem­me­kamp mod So­cie­dad, men får he­le tre stam­spil­le­re til­ba­ge hér, hvor spe­ci­elt top­sco­rer Fe­lipe Cai­cedo og Vi­ctor San­chez har væ­ret ska­de­de. Der­for lok­ker et spil på gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.