Jakob Of­te­bro

BT - - INTERVIEW -

• Født i Oslo 12. ja­nu­ar 1986. • Søn af den nor­ske sku­e­spil­ler Nils Ole Of­te­bro og Ka­ja Kor­s­vold. • Ud­dan­net på Sta­tens Te­a­ter­sko­le i Nor­ge og Dan­mark. • An­sat på te­a­tret Mungo Park i Al­le­rød nord for Kø­ben­havn. • Bor på Nør­re­bro med kæ­re­sten, sku­e­spil­ler Iben Aker­lie • Haf haft rol­ler på tv bl. a. som Laust, den ene af de to brød­re, i ’ 1864’, og i ’ Bro­en’. • På det hvi­de lær­red har han spil­let med i den Oscar- no­mi­ne­re­de nor­ske film ’ Kon- Tiki’. • Ak­tu­el som Tor­denskjold i ’ Tor­denskjold og Kold’, og har haft rol­ler i ’ Skam­me­rens Dat­ter’, ’ Guld­ky­sten’ og ’ Ta­rok’. • Spil­ler med i den kom­men­de Jus­si Ad­ler fil­ma­ti­se­ring ’ Fla­skepost fra P’, der får pre­mi­e­re i marts, og har den ene ho­ved­rol­le i Char­lot­te Si­e­lings kom­men­de film, ’ Meste­ren’. • Blev i 2014 hædret på Ber­li­na­len som ’ Shoo­ting Star’ – en af de ti mest loven­de un­ge sku­e­spil­le­re i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.