Det fi­ne er,

BT - - INTERVIEW -

at ved at sæt­te mig ind i dansk kul­tur, har det sam­ti­dig gjort det me­get let­te­re at få ven­ner og bli­ve in­te­gre­re­ret. Det du­er ik­ke at stå med én fod det ene sted, så ri­si­ke­rer man at få for­nem­mel­sen af, at man he­le ti­den er på vej væk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.