Olie

BT - - TEMA -

» An­sigt­so­li­er er go­de i 30er­ne, hvor man of­te er me­re stres­set, og der er stor ri­si­ko for, at hu­den bli­ver sart. Oli­er fore­byg­ger fugt­tab og dan­ner en be­skyt­ten­de bar­ri­e­re, så hu­den får me­re ro og bed­re om­stæn­dig­he­der, « si­ger Li­ne Fri­is. Genop­byg­gen­de ’ Per­fecting Fa­cil Oil’ an­sigt­so­lie med hy­ben­ker­ne-, vin­d­ru­e­ker­ne-, abri­ko­sker­ne- og kæm­pe­nat­ly­so­lie fra dan­ske Nuo­ri til 399 kr. Na­turs­kon. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.