Plej kær­lig­he­den

Pas på par­for­hol­det

BT - - KENDER DU DET? -

Vi kø­rer bi­len til ser­vi­ce­ef­ter­syn, og bør­ne­nes sund­hed tjek­kes op­væk­sten igen­nem. På sam­me må­de bur­de vi ind­fø­re et æg­te­sk­ab­stjek el­ler æg­te­skabs­syn. For det er me­get nem­me­re at ved­li­ge­hol­de lø­ben­de end at to­tal­renove­re. • Tjek at beg­ge er gla­de. • Af­stem for­vent­nin­ger­ne. • Tjek om I har et fæl­les mål. • Og sæt ord på, hvad I hver især drøm­mer om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.