Ac­cep­tér bump

BT - - KENDER DU DET? -

Det er uund­gå­e­ligt at stø­de på bump på vej­en i et par­for­hold. Det kan væ­re ut­ro­skab, mang­len­de gnist el­ler no­get tred­je. Lad væ­re med ho­ved­kulds at ka­ste hånd­klæ­det i rin­gen. Må­ske kan pro­ble­mer­ne, i over­ført be­tyd­ning, kla­res med en renove­ring i ste­det for at kø­be en helt ny bil. Er du vred, lig­ger det li­ge for kom­me ud af for­hol­det hur­tigst mu­ligt, men giv det lidt tid, og­så selv­om du er vred el­ler sår­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.