Din mad er pro

Det kan væ­re næ­sten umu­ligt at und­gå suk­ker. Man­ge va­rer in­de­hol­der så me­get skjult suk­ker, at de bur­de stå på sli­kel­ler des­sert- hyl­den

BT - - STYRK DIT LIV -

DSus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris MacDonald et er fyraf­ten og ul­ve­ti­me. Du er ude at hand­le, dit barn er sul­ten og får en te­bol­le til li­ge at ta­ge top­pen før af­tens­ma­den. Du tæn­ker næp­pe over det – men har li­ge gi­vet dit barn syv suk­ker­k­nal­der ( ca. 14 g. suk­ker), me­re end 300 kcal. og ialt halv­de­len af det suk­ker, som et barn højst bør få på én dag.

» De fle­ste dan­ske­re får for­ment­lig me­get me­re suk­ker, end de selv tror, « si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris MacDonald.

For en ræk­ke va­rer er prop­pet med usyn­ligt suk­ker. Det gør det svæ­re­re at gen­nem­skue, hvor me­get suk­ker, man egent­lig får i lø­bet af en dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.