Ppet med suk­ker

BT - - STYRK DIT LIV -

» En ting er det suk­ker, som vi får fra slik, ka­ger og so­da­vand. Det er de fle­ste op­mærk­som­me på. Men der er mas­ser af suk­ker i an­dre va­rer, og­så va­rer vi nor­malt be­trag­ter som sun­de, « til­fø­jer han og pe­ger bl. a. på frugty­og­hurt, ju­i­ce og smoo­t­hies.

Mor­gen­mad er des­sert

Iføl­ge Chris MacDonald bur­de dan­sker­nes mor­gen­bord of­te kal­des et des­sert­bord for li­ge præ­cis her, kan der væ­re vir­ke­lig me­get suk­ker. Man­ge mor­gen­madspro­duk­ter som mys­li og di­ver­se for­mer for fi­ber­drys og fla­ger f. eks. All- bran og Kel­log’s Spe­ci­al K er til­sat sto­re mæng­der suk­ker.

» Det sam­me gæl­der al­min­de­lig frugty­og­hurt og drik­key­og­hurt. Frugtju­i­ce bur­de ik­ke kun­ne mar- keds­fø­res som et sundt valg. Godt nok har ju­i­ce fle­re vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler end so­da­vand, men der er li­ge så me­get suk­ker i, « si­ger Chris MacDonald og til­fø­jer, at man­ge for­mer for brød er til­sat suk­ker, det gæl­der og­så fle­re grov­bol­ler.

» Hvis du oven­på spi­ser mar­me­la­de el­ler nu­tel­la, har du vir­ke­lig sat din krop på over­ar­bej­de fra mor­genstun­den, « si­ger han, der ef­ter­ly­ser me­re hand­le­kraft hos po­li­ti­ker­ne, som kan be­græn­se in­du­stri­ens mu­lig­hed for at til­sæt­te suk­ker i vo­res mad. Suk­ke­ret frem­går af va­re­de­kla­ra­tio­ner­ne.

» Men det er uri­me­ligt, at man skal væ­re suk­ker­de­tek­tiv for at und­gå suk­ker, når man kø­ber va­rer, man reg­ner med er sun­de, « si­ger Chris MacDonald.

We­e­kend - 13.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.