Bor her ik­ke me­re

BT - - NYHEDER -

Det gu­le hus på Latyrus Al­lé på Ama­ger i Kø­ben­havn, hvor Clau­dia Jan­sen iføl­ge hen­des egen be­ret­ning le­ve­de som hus­sla­ve og bar­ne­brud, hu­ser ik­ke læn­ge­re Dan­marks mest kri­mi­nel­le fa­mi­lie.

“De bor der ik­ke læn­ge­re,” si­ger en hund­e­luft er helt spon­tant, da hun ser BTs fo­to­graf stå for­an hu­set.

En gul­net strim­mel på po­st­kas­sen be­kræft er, hvad hun si­ger: IN­FO TIL PO­ST­BUD­DET LEVACOVIC BOR HER IK­KE ME­RE

An­kla­ge­skrift er, stæv­nin­ger, bø­de­for­læg og an­dre bre­ve skal alt­så frem­over ik­ke le­ve­res på den­ne adres­se. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sid­der Gi­mi Le­vako­vic for ti­den i fængsel, og der­for har vi kon­tak­tet Gi­mi Le­vako­vic via ad­vo­kat­fi rmet Tom­my V. Chri­sti­an­sen. Ad­vo­kat­fi rma­et har fo­re­lagt BTs hen­ven­del­se for Gi­mi Le­vako­vic, og op­ly­ser i en kort­fat­tet mail, at han in­gen kom­men­ta­rer har til Clau­di­as hi­sto­rie. » Gi­mi vil ik­ke ud­ta­le sig i re­la­tion med Clau­dia, « ly­der den ene­ste sæt­ning i mai­len fra ad­vo­kat­fi rma­et.

BT har talt med San­ti­no Le­vako­vic. Han øn­sker ik­ke at bi­dra­ge til ar­tik­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.