Va­len­tin­s­dag, føj!

BT - - NYHEDER -

Uis­la­misk og ve­st­ligt. Va­len­tin­s­da­gen er ik­ke for os. Paki­stans præ­si­dent Mam­noon Hussain me­ner ik­ke, at va­len­tin­s­dag søn­dag er no­get for paki­sta­ner­ne.

» Vi bør und­gå mar­ke­ring af va­len­tin­s­dag, for­di det er ve­st­ligt, « si­ger præ­si­den­ten, der har en over­ve­jen­de ce­re­mo­ni­el rol­le i Paki­stan.

Fle­re ste­der i Paki­stan for­sø­ger lo­ka­le myn­dig­he­der og­så at brem­se mar­ke­ring af da­gen.

I Ko­hat- di­strik­tet i den cen­tra­le del af Paki­stan har myn­dig­he­der­ne iføl­ge avi­sen Dawn for­budt salg af blandt an­det va­len­tin­s­kort.

Avi­sen Express Tri­bu­ne ci­te­rer dog en ano­nym po­li­tikil­de for at si­ge, at po­li­ti­et ik­ke vil hånd­hæ­ve for­bud­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.