En­de­lig fred eft er 1.000 års strid

BT - - NYHEDER -

En ter­mi­nal i luft hav­nen i Cu­bas ho­ved­stad Ha­va­na var fre­dag ram­men om et mø­de mel­lem den ka­tol­ske kir­kes over­ho­ved pa­ve Frans og le­de­ren af den rus­sisk- or­to­dok­se kir­ke, pa­tri­ar­ken Ki­rill.

Det er det før­ste mø­de i næ­sten 1.000 år, idet stri­den mel­lem den ka­tol­ske og den or­to­dok­se kir­ke går til­ba­ge til split­tel­sen mel­lem øst- og vest­kir­ken i 1054.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.