Brutal ud­mel­ding

BT - - NYHEDER -

» Det er en me­get brutal ud­mel­ding, som Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) er kom­met med. Det bli­ver svæ­re­re for Lars Løk­ke ( V) at få fag­be­væ­gel­sen med på nye om­fat­ten­de ord­nin­ger. Det er af­gø­ren­de for Løk­ke, at de her tre­part­s­for­hand­lin­ger lyk­kes og mun­der ud i et re­sul­tat, som ryk­ker for in­te­gra­tio­nen. «

Det si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor på Bør­sen Hel­le Ib til Ritzau, eft er at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har ud­talt, at det vil væ­re en for­del, hvis re­ge­rin­gens tre­part­s­for­hand­lin­ger fal­der til jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.