VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Mænd, der øn­sker at væ­re kvin­der, har i gen­nem­snit ven­tet ot­te år på at få til­la­del­se til at få en ope­ra­tion, vi­ser en dansk forsk­nings­gen­nem­gang af trans­køn­ne­des pa­tientjour­na­ler.

En ny­ud­vik­let solcre­me kan blo­ke­re so­lens ska­de­li­ge strå­ler sam­ti­dig med, at den la­der hu­den fort­sæt­te med sin na­tur­li­ge pro­duk­tion af D- vi­ta­min, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.