Gå­se­hud fra mu­sik skyl­des frygt

BT - - NYHEDER -

Gå­se­hud fra smuk mu­sik skyl­des i vir­ke­lig­he­den en spe­ci­el form for frygt, som vi al­li­ge­vel op­le­ver som no­get be­ha­ge­ligt, for­tæl­ler en dansk pro­fes­sor, der har for­sket i mu­sik og hjer­nen. » Når vi hø­rer no­get mu­sik, op­byg­ges der en for­vent­ning til det sto­re sted i mu­sik­ken, hvor der sker en hel mas­se, som prin­ci­pi­elt set over­le­vel­ses­mæs­sigt kun­ne fø­les en smu­le tru­en­de, men for­di vi ved, at det ik­ke er spor far­ligt, re­spon­de­rer vi med vel­be­hag på det, « for­tæl­ler pro­fes­sor Pe­ter Vuust fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.