Men­ne­sker spi­ste kæm­peo­me­let­ter

BT - - NYHEDER -

For­tids­men­ne­sker spi­ste kæm­peo­me­let­ter på om­trent 1,6 ki­lo for 50.000 år si­den i det, der i dag er Au­stra­li­en. Der­med var de for­ment­lig en stor del af år­sa­gen til, at en nu ud­død kæm­pe­fugl for­svandt fra kon­ti­nen­tet.

Det for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Col­ora­do i et nyt stu­die. Kon­klu­sio­nen byg­ger på fund af brænd­te æg­ge­skal­ler fra kæm­pe­fug­len Ge­ny­or­nis newto­ni, der var over to me­ter høj, og som ve­je­de om­kring 227 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.